Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Соціальні мережі в роботі бібліотек : метод. рек. / Метод. центр бібліотек ВНЗ м. Вінниці, наукова бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова ; упоряд. М. П. Сахарова ; відп. за вип. Н. М. Кравчук. – Вінниця, 2015. – 28 с.

У методичних рекомендаціях розглядаються аспекти грамотної роботи у найбільш розповсюджених соціальних мережах для забезпечення  поширення  інформації  про  діяльність бібліотек серед широкого кола потенційних відвідувачів та налагодження ефективного взаємозв’язку з власною цільовою аудиторією.