Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Соціокультурна діяльність бібліотек: сучасний підхід до організації книжкових виставок: Методичні рекомендації/ Уклад. В.Соколова, Л.Лізановська; Відп. за вип. Л.Шпукал.- Вінниця, 2007.- 7 с.

Соціокультурна діяльність бібліотеки або просвітницько – виховна робота увібрала в себе багаторічні бібліотечні традиції. У творчих лабораторіях, методичних центрах, школах передового досвіду накопичений величезний досвід проведення заходів різних за змістом та методикою. Виходячи із завдань, що стоять перед бібліотеками ВНЗ та побажаннями молодих бібліотекарів, які проходили навчання в “Школі професійної майстерності”, методичне об’єднання пропонує вашій увазі короткі рекомендації щодо організації книжкових виставок у практиці роботи бібліотек.  Для змістовності і наочності укладачі намагалися проілюструвати свої рекомендації прикладами з тематики, оформлення та змісту книжково – ілюстративних виставок, організованих в бібліотеці ВНМУ за 2002 – 2007 рр. Всім, хто прагне поглибити свої навички у цьому напрямку роботи , допоможе список літератури, що додається.