Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Сучасні орієнтири університетських бібліотек (досвід роботи методичного об’єднання бібліотек ВНЗ м. Вінниці) : дайджест / уклад. Н. С. Головко; відп. за вип. Н. М. Кравчук. – Вінниця, 2015. – 40 с.

Сучасні бібліотеки ВНЗ прагнуть постійного вдосконалення своєї діяльності відповідно до змін у суспільстві, освітянській і науковій галузях та потреб споживачів інформації. З плином часу виникають нові завдання, які вимагають постійного корегування традиційних та впровадження нових напрямків розвитку бібліотек. Постійний пошук нових підходів до організації роботи, форм і методів бібліотечної діяльності та безперервне професійне самовдосконалення – нагальні потреби часу. Кожна бібліотека має власний потенціал, який напрацьовувався десятиліттями, спираючись на власний і запозичений досвід, і який вартий уваги серед своїх колег. Бібліотеки ВНЗ м. Вінниці вирішили періодично обмінюватися власними напрацюваннями на сторінках започаткованого дайджесту «Сучасні орієнтири університетських бібліотек».