Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Традиційні та нові підходи до обліку і зберігання бібліотечних ресурсів / уклад. Н. Головко, М. Димченко; відп. за вип. Л. Шпукал. – Вінниця, 2013. – 8 с. – (Серія «На допомогу бібліотечному фахівцю»).

Перед бібліотеками стоїть завдання, з одного боку, надати користувачам можливість широкого доступу до бібліотечних фондів, а з другого – забезпечити їх збереження. Найважливішим елементом збереження є облік. Пропонуємо матерали, використані з досвіду роботи бібліотек МО щодо форм обліку бібліотечних ресурсів. Методичний матеріал розрахований на бібліотечних працівників.