Бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Вивчення потреб англомовних користувачів у навчальній літературі : аналітико-статистичний огляд / уклад. С. М. Лозан ; ред. М. І. Мельник ; відп. за вип. Н. М. Кравчук. – Вінниця, 2017. – 31 с.

Якість освіти у вищих навчальних закладах залежить від багатьох чинників. Одним із них є правильна організація системи забезпечення студентів навчальною і науковою літературою. Студенти-іноземці є основною категорією читачів, що обслуговуються у відділі літератури іноземними мовами. Тому робота відділу спрямована на задоволення їх потреб і запитів.