Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Впровадження нових технологій обслуговування користувачів бібліотек вищих навчальних закладів : метод. рек. – Вінниця, 2009. – 10 с. – (Серія «Нові форми роботи в бібліотеках»).

Сьогодні наші бібліотеки прагнуть зміцнити свої позиції в суспільстві, забезпечити вільний і необмежений доступ до інформації та зберегти її. Вони вирішують завдання інформаційного забезпечення навчального процесу, підвищення професійного та культурного рівня викладачів і студентів, виховання кожної молодої людини як всебічно розвиненої особистості. Наші користувачі хочуть бачити бібліотеку сучасним закладом, який зможе задовольнити їхні зростаючі потреби. Про використання сучасних технологій у обслуговуванні  користувачів і буде йти мова у представленому виданні. Бібліотечні працівники зможуть використати запропоновані методичні рекомендації з метою вдосконалення форм і методів обслуговування та в подальшій автоматизації бібліотечних процесів.