Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

Інформаційний лист призначається аспірантам, клінічним ординаторам та іншим науковцям. Він вміщує перелік збірників наукових праць і журналів з медико-біологічних наук та фармацевтичної галузі, які були затверджені постановами президії ВАК України у 2009-2011 роках.

Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики

Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медичної генетики

Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії

Актуальні проблеми транспортної медицини

Архів клінічної медицини

Архів клінічної та експериментальної медицини

Біль, знеболювання і інтенсивна терапія

Biomedical and biosocial anthropology

Буковинський медичний вісник

Вестник неотложной и восстановительной медицины

Військова медицина України

Вісник Вінницького національного медичного університету

Вісник гігієни та епідеміології

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: біологія, медицина

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Проблеми  регуляції фізіологічних функцій

Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Медико-біологічні науки

Вісник морфології

Вісник наукових досліджень

Вісник ортопедії, травматології та протезування

Вісник проблем біології і медицини

Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я

Вісник стоматології

Вісник фармації

Вісник Харківського національного університету Серія «Медицина»

Галицький лікарський вісник

Гастроентерологія

Гематологія і переливання крові

Гепатологія

Гігієна населених місць

Дерматовенерологія. Косметологія. Сексопатологія

Дерматологія та венерологія

Довкілля та здоров’я

Журнал дерматовенерології та косметології ім. М.О. Торсуєва

Журнал психіатрії та медичної психології

Експериментальна і клінічна медицина

Experimental Oncology

Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія

Загальна патологія та патологічна фізіологія

Запорізький медичний журнал

Збірник наукових праць співробітників НМАПО

імені П.Л. Шупика

Здобутки клінічної і експериментальної медицини

Здоровье ребенка

Імунологія та алергологія: наука і практика

Інфекційні хвороби

Клінічна анатомія та оперативна хірургія

Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія

Клінічна інформатика і телемедицина

Клінічна онкологія

Клінічна та експериментальна патологія

Клінічна фармація

Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація

Клінічна хірургія

Кримський терапевтичний журнал

Кровообіг та гемостаз

Літопис травматології та ортопедії

Медико-соціальні проблеми сім’ї

Медицина невідкладних станів

Медицина сьогодні і завтра

Медицина транспорту України

Медична інформатика та інженерія

Медична психологія

Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія

Медична хімія

Медичні перспективи

Міжнародний медичний журнал

Міжнародний неврологічний журнал

Мікробіологічний журнал

Науковий вісник Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

Нейронауки: теоретичні та клінічні аспекти

Нейрофизиология

Новини стоматології

Одеський медичний журнал

Ортопедія, травматологія та протезування

Офтальмологический журнал

Патологія

Перинатологія та педіатрія

Перспективи медицини та біології

Питання експериментальної та клінічної медицини

Практична медицина

Проблеми військової охорони здоров’я

Проблеми екології та медицини

Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології

Проблеми клінічної педіатрії

Проблеми кріобіології

Проблеми остеології

Проблемы старения и долголетия

Проблеми безперервної медичної освіти та науки

Проблеми харчування

Профілактична медицина (епідеміологія, мікробіологія, вірусологія, паразитологія, інфекційні хвороби)

Психічне здоров’я

Світ медицини та біології

Серце і судини

Сімейна медицина

Современная педиатрия

Современная стоматология

Судово-медична експертиза

Сучасна гастроентерологія

Сучасна ортодонтія

Сучасні аспекти військової медицини

Сучасні інфекції

Сучасні медичні технології

Східноєвропейський журнал громадського здоров’я

Таврический журнал психиатрии

Таврический медико-биологический вестник

Травма

Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція

Україна. Здоров’я нації

Ukrainica Bioorganica Acta

Український біофармацевтичний журнал

Український біохімічний журнал

Український вісник психоневрології

Український журнал дерматології, венерології, косметології

Український журнал з проблем медицини праці

Український журнал клінічної та лабораторної медицини

Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії

Український журнал нефрології та діалізу

Український журнал телемедицини та медичної телематики

Український кардіологічний журнал

Український медичний часопис

Український морфологічний альманах

Український науково-медичний молодіжний журнал

Український неврологічний журнал

Український нейрохірургічний журнал

Український пуль монологічний журнал

Український радіологічний журнал

Український стоматологічний альманах

Український терапевтичний журнал

Університетська клініка

Управління, економіка та забезпечення якості в фармації

Урологія

Фармаком

Фармацевтичний журнал

Фармацевтичний часопис

Фізіологічний журнал

Фітотерапія. Часопис

Фотобіологія та фотомедицина

Харківська хірургічна школа

Хірургія дитячого віку

Хірургія України

Цитологія і генетика

Щорічник наукових праць Асоціації серцево-судинних хірургів України

 

 

 

 

 

 

 

Список підготовлений інформаційно-бібліографічним відділом

у лютому 2013 року.