Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Перелік українських та іноземних періодичних видань з медицини, які входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та Web of Science

   Web of Science або Web of Knowledge — пошукова платформа, яка об’єднує реферативні бази даних публікацій у наукових журналах і патентів, у тому числі бази, що враховують взаємне цитування публікацій, що розробляється і надається компанією Thomson Reuters. Web of Science охоплює матеріали з природничих, технічних, біологічних, суспільних, гуманітарних наук і мистецтва. Платформа володіє вбудованими можливостями пошуку, аналізу та управління бібліографічною інформацією.

   Web of Science включає в себе понад 3 700 провідних журналів і понад 10100 наукових видань по всьому світу, в тому числі журналів відкритого доступу і більше 110 000 матеріалів конференцій. Вона охоплює період з 1900 року в 256 дисциплінах.

   Оскільки, в БД Scopus індексується більша кількість журналів, ніж в Web of Science, та всі провідні журнали Web of Science індексуються і в Scopus, то пошук слід починати з останньої. Зауважимо, що ресурси цієї бази в переліку журналів більше відкриті для вільного доступу.

   Список журналів згруповано по країнах, в межах кожної країни – за  рейтингом наукових журналів (показником SJR).

   Відомості отримані на сайті SCImago Journal & Country Rank у січні 2015 року.

   Звертаємо увагу авторів на необхідність уточнення наявності конкретного видання у наукометричних базах на момент подання статті.

Адреси для пошуку:

http://www.scimagojr.com/journalrank.php

Web of Science http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/