Бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

30 невідкладних станів у терапії : навч. посіб. / Вінниц. НМУ ім. М. І. Пирогова ; ред. Ю. М. Мостовой ; відп. за вип. Г. І. Томашкевич ; уклад. О. О. Вільцанюк [та ін.]. — Київ : Центр ДЗК, 2017. — 128 с.

У довіднику викладені найбільш інформативні дані щодо діагностики та лікування 30-ти невідкладних станів, які виникають за різних захворювань людини та інших критичних обставин. При написанні були використані матеріали державних та міжнародних узгоджувальних медичних документів. Видання адресується лікарям будь-якої спеціальності і допоможе їм швидко та кваліфіковано надати допомогу в ситуаціях, що загрожують життю людини.