Бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Адемол: новий підхід до церебропротекції : монографія / Г. І. Степанюк [та ін.] ; Вінниц. НМУ ім. М. І. Пирогова. — Вінниця : Нілан-ЛТД, 2018. — 220 с.

В монографії наведене теоретичне узагальнення та експериментальне вирішення актуальної проблеми фармакології - оптімізація фармакотерапії порушень мозкового кровотоку шляхом застосування модулятора NMDA- рецепторів алемолу (І -адаманпілетилокси-З-морфоліно-2-иропанолу гідро хлориду). На великому експериментальному матеріалі з використанням моделей білатеральної каротидної оклюзії у шурів та гербел доведено, що адемол подібно до препарату-порівняння цитиколіну сприятливо впливає на внутрішньоклітинні ланки патобіохімічного каскаду в нейронах, корегує перебіг глутаматної ексайтотоксичності. При цьому виявлено певні відмінності та перевагі адемолу перед референс-препаратом. Визначено перспективи клінічного застосування адемолу в якості церебропротекторного засобу.