Бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Basis of the Structure and Reactivity of Biologically Active Compounds [Текст] : навч. посібник із біоорганічної хімії / O. V. Smirnova, V. S. Shunkov ; National Pirogov Memorial Medical University (Vinnytsya). — Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. — 212 p. — Гриф надано МОН України. Протокол № 1/11-10165 від 02.07.2014. — ISBN 978-617-7212-31-6

Навчальний посібник складається з двох частин, в яких висвітлюються основні теоретичні поняття органічної хімії та розглянуто основи реакційної здатності біологічно активних сполук, використовуючи механізми перебігу хімічних реакцій. В першій частині посібника даються теоретичні поняття та механізми реакцій, в яких беруть участь біологічно активні сполуки, коротко пояснюється роль в організмі людини. В другій частині посібника розглянуто методичні розробки до практичних занять: тестові завдання для перевірки знань, словник-мінімум основних формул органічних сполук та їх номенклатура. Посібник відповідає програмі «Біоорганічна хімія» для студентів вищих медичних закладів освіти III - IV рівнів акредитації, 5.05.2005р., м. Київ. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для англомовних студентів вищих медичних закладів IV рівнів акредитації.