Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Денесюк В. І. Внутрішня медицина : підручник / В. І. Денесюк, О. В. Денесюк ; ред. В. М. Коваленко. — 3-тє вид., перероб. і доп. — Київ : Моріон, 2019. — 960 с.

Підручник присвячений актуальній сучасній проблемі — внутрішній доказовій медицині та мистецтву лікування. Це новий напрям внутрішньої медицини, який нині інтенсивно розвивається. Результати багатоцентрових плацебо-контрольованих досліджень, протоколи і накази, ухвалені МОЗ України, європейські та американські рекомендації і діагностичні лікувальні та прогностичні шкали дозволили переглянути застарілі стандарти діагностики та лікування внутрішніх хвороб. Підручник суттєво доповнений, розширений, удосконалений. Нові докази ефективного лікування — це основа сучасної внутрішньої медицини. Автори використали біля 200 оригінальних діагностичних, прогностичних і лікувальних алгоритмів, привели понад 400 таблиць, біля 100 малюнків і схем, які полегшують засвоєння матеріалів підручника. Підручник написаний за сучасними програмами, діагностичними та лікувальними технологіями доказової медицини, відповідає сучасним вимогам навчання студентів та лікарів післядипломної освіти.