Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Денесюк Віталій. Життя на роздоріжжі століть : спогади / В. І. Денесюк. — Київ : Центр ДЗК, 2020. — 224 с. : фот.

Автор художньо-документальної книги лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України, академік НАН вищої освіти України, Нью-Йоркської АН (США), д. мед. н., професор кафедри внутрішньої медицини №3 Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова В. І. Денесюк описує своє життя в період Другої світової війни, у післявоєнний період і в часи незалежної України. Описується історія кафедри пропедевтики внутрішньої медицини (1968-1986) та кафедри внутрішньої медицини № 3 (1986-2019).

  Особлива увага надається сім’ї, створенню наукової школи, удосконаленню навчально-методичної роботи кафедри і співпраці з відомими академіками України. Поряд з цим приводяться цікаві маловідомі історичні матеріали про Вінницю, Вінниччину, місто Немирів та село Сокілець, де автору прийшлось жити і працювати. Велика увага приділяється досягненням однокурсників, вчителям, співпраці з науковими установами та керівниками клінічних баз.