Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Ендокринологія : підруч. для студентів вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації / П. М. Боднар [та ін.] ; ред.: Ю. І. Комісаренко, Г. П. Михальчишин ; авт. передм. В. М. Мороз ; Нац. акад. мед. наук України. — Вид. 5-те, онов. та допов. — Вінниця : Нова Книга, 2020. — 536 с. : іл. — (Національний підручник).

П’яте видання (оновлене та доповнене) підручника відповідає навчальній програмі з внутрішньої медицини. Його основу складають 12 розділів, у яких на сучасному рівні викладені етіологія, патогенез, клініка, діагностика і лікування основних ендокринних захворювань. Істотно перероблено матеріали з питань цукрового діабету, захворювань щитоподібної залози, історії розвитку ендокринології. Значно розширено авторський колектив. Для студентів старших курсів, лікарів-інтернів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації та всіх, хто цікавиться ендокринологією.