Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Фізіологія. Короткий курс : навч. посіб. для мед. і фармацевт. ВНЗ / В. М. Мороз [та ін.] ; ред.: В. М. Мороз, M. B. Йолтухівський ; Вінниц. НМУ ім. М. І. Пирогова. — 2-ге вид., допов. і перероб. . — Вінниця : Нова Книга, 2019. — 392 с. : іл

У посібнику згідно з програмою для медичних і фармацевтичних ВНЗ представлено матеріали з основних розділів фізіології. Детальний предметний покажчик та система виносок у вигляді тестів полегшують засвоєння предмета, дозволяють користуватися посібником як довідником, тлумачним словником тощо. У посібнику використано завдання, що входять до відкритої частини банку тестових завдань ліцензійних іспитів. Матеріал наданий Центром тестування при МОЗ України. Посібник розрахований на викладачів, лікарів і студентів ВНЗ медико-біологічного профілю.