Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Гіперактивний сечовий міхур у жінок : навч. посібник / Л. І. Трифонюк [та ін.] ; ред.: B. I. Горовий, О. І. Яцина, А. І Мисак ; Вінниц. НМУ ім. М. І. Пирогова, Вінниц. обл. клін. лікарня ім. М. І. Пирогова. — Вінниця : Твори, 2022. — 368 с.

Колектив авторів ВНМУ: Трифонюк Л. І., Шапринський В. О., Чайка Г. В., Рудь В. О., Коньков Д. Г., Гомон M. Л., Шапринський Є. В., Барало І. В., Капшук О. М., Смолко Д. Г., Бевз Г. В., Кукуруза І. Л., Пролигіна І. В.Ночвіна О. А., Костюченко-Файфор О. С., Горовий B. I.\ред.\

Навчальний посібник висвітлює сучасну термінологію, патофізіологію, етіологію, діагностику та лікування гіперактивного сечового міхура у жінок. Описані анатомо-функціональні особливості сечового міхура та уретри, нейрофізіологія нижніх сечових шляхів, а також фізіологічні основи акту сечовипускання. Наведені захворювання головного та спинного мозку, які супроводжуються симптомами гіперактивного сечового міхура, а також патофізіологічні механізми розвитку нейрогенного та ідеопатичного гіперактивного сечового міхура. Висвітлена етапність, методики початкового та спеціалізованого лікування жінок із гіперактивним сечовим міхуром, а також власний досвід обстеження та ведення таких хворих. Пропонується для практичного використання урологам, гінекологам, невропатологам, нейрохірургам, хірургам, сімейним лікарям, лікарям-слухачам факультетів післядипломної освіти, інтернам, а також студентам вищих медичних закладів III-IV рівня акредитації.