Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Хірургічні хвороби : підручник / Я. С. Березницький [та ін.] ; ред.: П. Д. Фомін, Я. С. Березницький. — 2-ге вид., випр. — Київ : Медицина, 2017. — 406 с. : іл.

 Співавтори-викладачі ВНМУ: Вільцанюк О. А., Желіба М. Д., Конопліцький В. С.  

Підручник відповідає програмі з підготовки лікаря загальної практики на етапі первинної післядипломної підготовки, затвердженій МОЗ України. Матеріал, викладений у підручнику, орієнтовано на засвоєння знань і навичок, необхідних лікарю загальної практики для виконання своїх професійних обов’язків. Усі теми розподілено залежно від основного клінічного синдрому. структуровано за змістом відповідно до професійно орієнтованих завдань, які повинен вирішувати лікар загальної практики під час надання медичної допомоги хворим хірургічного профілю. Кожний розділ підручника подано в алгоритмізованому вигляді, що, на думку авторів, має сприяти кращому засвоєнню матеріалу. Для студентів, лікарів-інтернів і лікарів-слухачів вищих медичних навчальних закладів (факультетів) за спеціальністю "Загальна практика — сімейна медицина”.