Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Йолтухівський M. B. Історія кафедри нормальної фізіології Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова : до 90-річчя з часу заснування / M. B. Йолтухівський. — Вінниця, 2023. — 152 с. : фот., іл.

Біобібліографічне видання присвячене 90-річному ювілею кафедри нормальної фізіології. У ньому зібрано й систематизовано матеріали про завідувачів та співробітників кафедри, наукові та дослідницькі напрями роботи, а також основні здобутки та досягнення колективу. Автор видання представив багатогранну історію кафедри з власного погляду й досвіду роботи та доповнив книгу спогадами своїх вчителів і колег - професора Н. В. Братусь, доцентів Κ. П. Топчієвої і Г. М. Смолякової. У написанні «Історії...» також використано матеріали Державного архіву Вінницької області, архіву та наукової бібліотеки Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова. Історичний нарис побудовано за хронологічним принципом. Розповідь супроводжують світлини й ілюстративні матеріали. Видання доповнюють «Список літератури про кафедру» та «Іменний покажчик співробітників кафедри». Книга адресована фахівцям медичної галузі, краєзнавцям, бібліотечним працівникам та всім, хто цікавиться історією медицини й університету.