Бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Клінічна анатомія сечостатевих органів : [навч. посіб. для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів(ф-тів) післядип. освіти] / B. I. Горовий [та ін.] ; ред.: B. I. Горовий, В. О. Шапринський, Б. Ф. Мазорчук ; Вінниц. НМУ ім. М. І. Пирогова, Вінниц. обл. клін. лікарня ім. М. І. Пирогова. — Вінниця : Нілан ЛТД, 2016. — 640 с.

Навчальний посібник широко висвітлює сучасну клінічну анатомію сечостатевих органів людини згідно Міжнародної анатомічної номенклатури та українських еквівалентів назв анатомічних елементів. Представлені деякі поширені захворювання сечостатевих органів людини із макро- та мікроскопічними змінами в цих органах, новітніми методами візуалізації патології, а також методиками їх лікування. Пропонується для практичного використання урологами, гінекологами, хірургами, онкологами, радіологами, лікарями функціональної (ультразвукової) діагностики та загальної практики, клінічними ординаторами, інтернами, а також студентами вищих медичних закладів III—IV рівня акредитації.