Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Клінічна анатомія та оперативна хірургія : підруч. для студентів мед. ф-тів вишів України IV рівня акредитації : Т. 1 / В. І. Півторак [та ін.] ; ред.: В. І. Півторак, О. Б. Кобзар. — Вінниця : Нова Книга. — 2021. — 568 с. : іл.

 Колектив співавторів-викладачів ВНМУ ім. М. І. Пирогова : Півторак В. І., Колісник П. Ф., Фоміна Л. В., Шевчук Ю. Г.

 Підручник створено у відповідності з новою навчальною програмою для медичних факультетів з урахуванням рекомендацій МОН та МОЗ України. Над створенням підручника працював авторський колектив, у якому об’єднали свої зусилля фахівці, що представляють більшість медичних закладів вищої освіти України. Мета підручника - надання конкретних знань з будови тіла людини, які становлять основу для обгрунтування постановки діагнозу, вибору оптимальних оперативних доступів та оперативних прийомів, засвоєння техніки хірургічних втручань. Усі назви анатомічних елементів відповідають Міжнародній анатомічній номенклатурі, прийнятій у м. Сан-Паулу (Бразилія). Українські еквіваленти назв наведено за виданням “Міжнародна анатомічна термінологія (латинські, українські, російські та англійські еквіваленти)” за ред. В. Г. Черкасова (2010). Підручник містить велику кількість оригінальних малюнків та ілюстрацій, спільно створених авторським колективом і художниками видавництва. Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, інтернів і молодих спеціалістів, що приступають до самостійної роботи та підвищують кваліфікацію.