Бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Крокуємо разом : підруч. з укр. мови для іноземців (початковий курс) / Г. Л. Василенко [та ін.] ; ред. Ю. Й. Гумінський [та ін.]. — Вінниця, 2017. — 123 с.

Підручник повністю відповідає вимогам програми, рекомендованої Міністерством освіти і науки України. Пропонована авторами підручника система уроків послідовно і в доступній формі розкриває основи української фонетики й граматики, формує базисний словниковий запас, навички усного і писемного мовлення. Приділяється увага складним випадкам українського формо- і словотворення, чергуванням голосних і приголосних, правилам побудови словосполучень і речень. Виклад матеріалу супроводжується текстами, присвяченими студентському життю, історії та культурі України. Додаються граматичні таблиці, українсько-англійсько-арабський словник граматичних термінів. Може бути використаний для роботи в студентській аудиторії, для самостійної роботи студентів.