Бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Лекції з клінічної вертебрології : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / П. Ф. Колісник ; Вінниц. НМУ ім. М. І. Пирогова. — Вінниця : Нова книга, 2017. — 184 с.

У навчальному посібнику розглянуто актуальні питання клінічної вертебрології, зокрема: клінічної морфології, патогенезу вертеброгенних захворювань внутрішніх органів та систем, патології хребта, вертебродіагностики  та вертебротерапії. Розроблені у формі лекцій теоретичні основи, в простій та зрозумілій формі, висвітлюють шляхи та механізми передачі патології хребта на інші органи та системи. Важливою також є спроба розкриття механізмів розвитку резистентності терапевтичних захворювань до лікування при патології хребта і його сегментів. Метою створення посібника є необхідність ознайомлення студентів вищих медичних навчальних закладів, лікарів-інтернів, широкого кола лікарів-практиків та науковців різних галузей медицини з актуальними проблемами вертебрології.

.