Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Логвіненко В. А. Спланхнологія : метод. рек. / В. А. Логвіненко, В. О. Тихолаз, Л. В. Фоміна ; Вінниц. НМУ ім. М. І. Пирогова, каф. анатомії людини. — Вінниця, 2019. — 193 с

Колектив авторів-викладачів ВНМУ: Логвіненко В. А., Тихолаз В. О., Фоміна Л. В. . . . .