Бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Медицина надзвичайних ситуацій. Організація надання першої медичної допомоги : [навч. посіб. для студентів вищ. мед. навч. закл. II-IV рівнів акредитації] / B. C. Тарасюк [та ін.] ; ред. B. C. Тарасюк. — 4-те вид., випр. — Київ : Медицина, 2017. — 528 с.

У навчальному посібнику розкрито питання надзвичайних ситуацій, їх походження, причини виникнення та медико-санітарні наслідки при них. Описано загальні принципи надання медичної допомоги потерпілим при надзвичайних ситуаціях, організації лікувально-евакуаційного забезпечення. Надано алгоритми виконання практичних навичок. Розкрито питання організації санітарно-гігієнічного і протиепідемічного забезпечення населення, проведення його захисту в умовах надзвичайних ситуацій; механізм передачі інформації по вертикалі з місця виникнення надзвичайних ситуацій. Книга підготовлена згідно з Державною програмою зі створення єдиної системи надання екстреної медичної допомоги. Для студентів вищих медичних навчальних закладів — медичних університетів, інститутів й академій, а також коледжів, училищ та інститутів медсестринства.