Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Міологія : метод. рек. / О. І. Башинська [та ін.] ; Вінниц. НМУ ім. М. І. Пирогова, каф. анатомії людини. — Вінниця, 2019. — 87 с.

Колектив авторів-викладачів ВНМУ: Башинська  О. І., Гумінській Ю. Й., Смольський Л. П., Тихолаз В. О. . . . . .