Бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Мороз Василь Максимович : біобібліогр. покажч. до 75-річчя з дня народж. / Вінниц. НМУ ім. М. І. Пирогова, каф. норм. фізіології, Вінниц. НМУ ім. М. І. Пирогова, наук. б-ка ; уклад.: M. B. Йолтухівський, Н. М. Кравчук. — Вінниця : Нілан ЛТД, 2017. — 132 с. : іл. — (Серія «Вчені нашого університету»).

В покажчик ввійшли матеріали та фотографії, які відображають життєвий шлях, наукову, педагогічну діяльність доктора медичних наук, професора, академіка НАМН України, ректора ВНМУ Мороза В. М. Видання містить перелік наукових праць, патентів, публікацій про ювіляра та літературні і поетичні рядки про Василя Максимовича як керівника, колегу, наставника, вчителя. Покажчик розраховано на науковців, студентів, краєзнавців та бібліотекарів.