Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Оптимізація реконструктивно-відновлювальних операцій на товстій кишці : монографія / В. О. Шапринський [та ін.] ; ред.: В. О. Шапринський, Я. П. Фелештинський. — Вінниця : Твори, 2019. — 138 с.

Книга присвячена надзвичайно актуальній проблемі хірургічної гастроентерології - реконструкції товстої кишки у стомованих хворих. В книзі висвітлені причини, частота накладання та різні варіанти формування кишкових стом. Висвітлені медико-соціальні аспекти колостомованих хворих та ускладнення колостом. Представлені сучасні погляди на тактику ведення хворих з застосуванням ручних та степлерних анастомозів. Приведені покази, уточнені строки реконструктивно- відновлюючих операцій, способи та об’єм хірургічного втручання в залежності від локалізації стоми та клінічної ситуації. Розроблена модель прогнозу можливої неспроможності товстокишкового анастомозу. Книга рекомендована для хірургів, онкологів, анестезіологів-реаніматологів, ен- доскопістів, гастроентерологів, лікарів-інтернів та студентів старших курсів вищих медичних закладів.

.