Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Пам’яті Вчителя, Вченого, Друга… 70-річчю професора Пентюка Олександра Олексійовича присвячується / Н. В. Заічко [та ін.] ; гол. ред. В. М. Мороз ; Вінниц. НМУ ім. М. І. Пирогова. — Вінниця : Твори, 2019. — 220 с.

В книзі подано інформацію про видатного українського вченого, професора Пентюка О,О., який працював у Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова в галузі медичної біохімії та фармакології, висвітлено його внесок у формування наукового та кадрового потенціалу медико-теоретичних та клінічних кафедр університету, представлені основні наукові досягнення його учнів та колег. Фотоматеріали з архівів родини та кафедри біологічної та загальної хімії. Інформація рекомендована науково- педагогічним працівникам, студентам, краєзнавцям, бібліотечним працівникам і всім, хто цікавиться історією наукових шкіл Вінниччини.