Бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Перша медична (екстрена) допомога з елементами тактичної медицини на догоспитальному етапі в умовах надзвичайних ситуацій : навч. посіб. / B. C. Тарасюк [та ін.] ; ред. B. C. Тарасюк. — 2-ге вид., випр. — Київ : Медицина, 2017. — 368 с.

У навчальному посібнику розкрито питання надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, застосування вогнепальної зброї, дії факторів ураження на організм людини. Питання надання екстреної медичної допомоги після реформи медицини в Україні й тактичної медицини в зоні АТО наведено в окремих розділах. Також детально висвітлено травми окремих частин тіла й органів, питання надання допомоги в осередку ураження з особливостями в зоні АТО, методи транспортування до лікувального закладу. Посібник ілюстрований 211 малюнками до навичок, які виконуються за певним алгоритмом. Для студентів вищих медичних навчальних закладів І—ІV рівнів акредитації. Посібник також буде корисний учням середніх шкіл, волонтерам, організованому і неорганізованому населенню під час навчання його навичкам медичної допомоги.