Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Римша С. В. Пропедевтика психіатрії з основами загальної психології, патопсихології та психопатології. : навч. посіб. / С. В. Римша, Н. В. Рациборинська-Полякова ; Вінниц. НМУ ім. М. І. Пирогова. — Львів : Марченко Т. В., 2020. — 520 с. — Бібліогр.: с. 517-518

Автори, розкривають засади формування психічних порушень на основі закономірностей функціонування психіки у нормі; аналізують особливості сучасних підходів до класифікації психічних розладів; надають практичні пропозиції щодо використання спеціалізованої інформації у діяльності непрофільних або суміжних фахівців без медичної освіти. Для широкого кола лікарів (інтернів, загальної практики - сімейної медицини), психологів, реабілітологів, спеціалістів відновлювальної медицини, соціальних працівників, волонтерів, військовослужбовців, наукових працівників, медичних страхових компаній, менеджерів.