Бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Сімейна медицина : у 3 кн. : [нац. підруч. для студентів вищ. навч. закл. — мед. ун-тів, ін-тів, акад.] / Л. С. Бабінець [та ін.] ; ред.: О. М. Гиріна, Л. М. Пасієшвілі. — Київ : Медицина. — 2013. — ISBN 978-617-505-244-0 Кн. 2 : Симптоми і синдроми у клініці внутрішніх хвороб. — 2016. — 456 с.

Національний підручник створено відповідно до навчальної програми зі спеціальності «Загальна практика — сімейна медицина». У підручнику висвітлено основні симптоми і синдроми у кардіології, гастроентерології, пульмонології, нефрології, гематології, ендокринології, а також інші синдроми, з якими лікар загальної практики — сімейної медицини найчастіше стикається у своїй практичній діяльності. Розглянуто причини їх виникнення, патогенез, клінічні прояви, викладено алгоритми діагностичного пошуку за наявності цих синдромів, диференціальну діагностику різних захворювань, що проявляються певними симптомами і синдромами. Також наведено алгоритми надання першої медичної допомоги та профілактичні рекомендації. Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів за спеціальністю «Загальна практика — сімейна медицина».