Бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Смірнова О. В. Біоорганічна хімія : навч. посіб. / О. В. Смірнова, Н. В. Заічко, А. В. Мельник ; Вінниц. НМУ ім. М. І. Пирогова. — Вінниця : Твори, 2019. — 372 с

В навчальному посібнику викладені основні теоретичні поняття біоорганічної хімії на основі сучасної теорії будови органічних сполук. Багато уваги приділено реакційній здатності біологічно активних сполук як низькомолекулярних, так і високомолекулярних. Пояснюється механізм перебігу реакцій в живому організмі. Навчальний посібник відповідає програмі «Біологічна та біоорганічна хімія» курсу «Біоорганічна хімія», яка є складовою дисципліни «Біологічна та біоорганічна хімія» для студентів І-ІІ курсу у рамках підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти, кваліфікації освітньої «Магістр медицини», кваліфікації професійної «Лікар». Рекомендований для студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації.