Бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Сучасні класифікації основних лікарських засобів : навч. посіб. / Т. А. Германюк [та ін.] ; рец. О. О. Яковлева [та ін.] ; Вінниц. НМУ ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2018. — 126 с.

У навчальному посібнику представлені узагальнені дані сучасних досліджень щодо класифікацій лікарських засобів за хімічною будовою, фізико-хімічними властивостями, походженням, механізмами та тривалістю дії. Викладений матеріал містить відомості, які доступні в сучасній науковій, методичній та навчальній літературі і використовуються у навчальному процесі при викладанні фармакології для студентів фармацевтичного факультету спеціальності «Фармація» та «Клінічна фармація» фармацевтичних та медичних вищих навчальних закладів ΙΙІ-ІVрівня акредитації.