Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Вінниця — місто послідовників М. І. Пирогова : монографія : мед. спільноті Вінниччини присвячується / О. А. Юрчишина [та ін.] ; авт. передм.: С. Моргунов, В. М. Мороз. — Вінниця : Нова Книга, 2020. — 440 с. : іл., фот., фот. кольор.

Історія міста Вінниці уславлена визначними подіями та яскравими і неординарними постатями, серед яких чільне місце займає видатна когорта діячів медичної науки й практики. Книга “Вінниця - місто послідовників М. І. Пирогова висвітлює життєвий шлях і подвижницьку працю геніального хірурга М. І. Пирогова, лікарів і науковців XIX- XX століть, яких доля поєднала з Вінницьким краєм. Завдяки своєму професіоналізму, досвіду, досягненням вони зробили вагомий внесок у розвіггок охорони здоров'я, здобули заслужене визнання на теренах вітчизняної і світової медичної галузі.Їх самовіддане служіння медицині впродовж багатьох років є прикладом для наступних поколінь. Видання підготовлено на основі архівних та біографічних джерел. Рекомендовано медикам, історикам, краєзнавцям, туристам і всім, хто цікавиться історією міста Вінниці, а також може бути використане в науково-педагогічній та навчально-виховній діяльності.