Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Вторинний остеопороз : монографія / М. А. Бистрицька [та ін.] ; ред.: В. В. Поворознюк, Н. В. Григор’єва, Н. В. Дєдух ; Ін-т геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМНУ, Укр. асоц. остеопорозу. — Кропивницький : Поліум, 2021. — 528 с.

Співавтор-викладач ВНМУ ім. М. І. Пирогова: Масік Н. П.

У монографії представлено дані шодо фізіології та морфології кісткової тканини, визначено поняття вторинного остеопорозу, факторів його ризику, механізмів розвитку, сучасних методів діагностики та лікування. Розглянуто окремі форми вторинного остеопорозу - глюкокортикоїд- індукований, остеопороз на тлі ревматичних захворювань, ендокринних порушень, захворювань нервової системи, у хворих з метаболічним синдромом, онкологічними захворюваннями, хронічною хворобою нирок. Проаналізовано порушення стану кісткової тканини внаслідок серцево-судинних захворювань, хронічних обструктивних захворювань легенів. Визначено вплив на кістку невагомості та відсутності навантаження. Представлено дані шодо причин ятрогенного остеопорозу з детальним аналізом механізмів впливу на кістку медикаментозних препаратів та сучасних підходів до його лікування. Видання ілюстровано рисунками та таблицями. Монографія для лікарів широкого профілю, наукових співробітників, магістрів, аспірантів.