Бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Загальна хірургія : підруч. для студентів стомат. ф-тів вищ. мед. навч. закл. III-IV рівня акредитації / О. Є. Каніковський [та ін.] ; ред.: О. Є. Каніковський, С. В. Сандер, О. О. Фомін. — Вінниця : Рогальська І. О., 2019. — 268 с.

Підручник підготовлений колективом авторів для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів України згідно навчальних планів підготовки фахівців освітньо-профессіонального рівня «спеціаліст» за спеціальністю «Лікар-стоматолог» ВНЗ України III-IV рівня акредитації (спеціальність «Стоматологія» - 7.12010004). Може бути корисним для студентів інших факультетів.