Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Загальна психопатологія в таблицях та схемах : навч. посіб. по психіатрії для студентів, носіїв арабської мови / С. В. Римша [та ін.] ; рец.: В. І. Коростій, Η. Г. Пшук ; Вінниц. НМУ ім. М. І. Пирогова, каф. психіатрії, наркології та психотерапії з курсом післядип. освіти. — Львів : Марченко Т. В., 2020. — 102 с. — Бібліогр.: с. 102

Структура навчального посібника відповідає програмі навчальної дисципліни «Психіатрія, наркологія» для студентів вищих медичних закладів III-IV рівнів акредитації за спеціальністю «Лікувальна справа» та «Педіатрія», затвердженій Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України. Розділи навчального посібника розташовано відповідно до тематичного плану навчальної дисципліни. Використання термінів арабською та характеристики симтомів та синдромів дозволяють більш ефективно використовувати час навчання.